Dziewiętnastego października przypada w Kościele katolickim w Polsce wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Dzień jego męczeńskiej śmierci został ogłoszony przez Benedykta XVI podczas beatyfikacji „dniem narodzin ks. Jerzego dla nieba”. Ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca ub. roku na pl. Piłsudskiego w Warszawie przez delegata papieża Benedykta XVI, prefekta Kongregacji ds. Kanonizacyjnych abp. Angelo Amato. Ks. Jerzy Popiełuszko 19 października 1984 r. został zamordowany – prawdopodobnie przez funkcjonariuszy IV Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wszyscy, którzy brali udział w zabójstwie, są już na wolności. Ich przełożonych uniewinniono.Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 r. w wiosce Okopy na Białostocczyźnie, był kapelanem związanym z „Solidarnością” i robotnikami.