21 – 27 styczeń 2013 r.

PONIEDZIAŁEK – 21 styczeń 2013 r.
6.30-1.Za + Helenę Kucaba – (greg.21/30)
2.Za ++ Zofię,Helenę i Stanisławę Surmacz – (greg.21/30)
3.Za +  Elżbietę Mleczyńską – (greg.21/30)
8.00-1.W intencji Parafian
2 Za + Janinę Mikołajewicz – greg.(21/30)
9.00-Za + z rodz.Zielińskich i Sobolewskich
18.30-Za + Kazimierza  Wojtowicza – 6 rocznica śmierci
WTOREK – 22 styczeń 2013 r.
6.30-1.Za + Helenę Kucaba – (greg.22/30)
2.Za  ++ Zofię,Helenę i Stanisławę Surmacz – (greg.22/30)
3.Za + Elżbietę Mleczyńską – (greg.22/30)
8.00-1.Dziękczynna  z  prośbą  o  dalszą  opiekę  MB  Pocieszenia
dla Wiesława w 60 – tą rocznicę urodzin
2.Za + Janinę Mikołajewicz – greg.(22/30)
9.00-Za + Krystynę Słuszkiewicz i za + Elżbietę Korab
18.30-Za + Jana – 41 rocznica śmierci
ŚRODA – 23 styczeń 2013 r.
6.30-1.Za + Helenę Kucaba – (greg.23/30)
2.Za ++ Zofię, Helenę i Stanisławę Surmacz – (greg.23/30)
3.Za + Elżbietę Mleczyńską – (greg.23/30)
8.00-1.Za + Jana Kijowskiego – 3 rocznica  śmierci
2.Za + Janinę Mikołajewicz – (greg.23/30)
9.00-W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30- Za + Feliks Rudy – 12 rocznica śmierci
CZWARTEK – 24 styczeń 2013 r.    
6.30-1.Za + Helenę Kucaba – (greg.24/30)
2.Za ++ Zofię,Helenę i Stanisławę Surmacz – (greg.24/30)
3.Za + Elżbietę Mleczyńską – (greg.24/30)
8.00-1.Za + Elżbietę – 15 rocznica śmierci i za + Jana
2.Za + Janinę Mikołajewicz – (greg.24/30)
9.00-Za + Zbigniewa Harnę
18.30-Za + Jacka Popko – 2 rocznica śmierci
PIĄTEK – 25 styczeń 2013 r.
6.30-1.Za + Helenę Kucaba – (greg.25/30)
2.Za  ++  Zofię,Helenę i Stanisławę Surmacz – (greg.25/30)
3.Za + Elżbietę Mleczyńską – (greg.25/30)
8.00-1.Za + Emilię  Mularczyk – 10 rocznica śmierci i za ++ z rodziny
2.Za + Janinę Mikołajewicz – (greg.25/30)
9.00-O łaskę powrotu do Boga i światło Ducha św. dla Stanisława
Mercika i za + Eugenię – (greg.1/30)
18.30-Za + Piotra Kaliniaka – 20 rocznica śmierci
              
SOBOTA – 26 styczeń 2013 r.    
6.30- 1.Za + Helenę Kucaba – (greg.26/30)
2.Za ++ Zofię, Helenę i Stanisławę Surmacz – (greg.26/30)
3.Za + Elżbietę Mleczyńską – (greg.26/30)
8.00-1.O łaskę powrotu do Boga i światło Ducha św. dla Stanisława
Mercika i za + Eugenię – (greg.2/30)
2.Za + Janinę Mikołajewicz – (greg.26/30)
9.00-O dar zdrowia i opiekę MB Pocieszenia dla Marzeny i Jana
18.30-Za + Lucynę Ren – 1 rocznica śmierci i za + jej mamę Zofię
TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA – 27 styczeń 2013 r.
6.45-Za + Helenę Kucaba – (greg.27/30)
8.00-1.Za + Janinę Mikołajewicz – (greg.27/30)
9.15-Za ++ Zofię,Helenę i Stanisławę Surmacz – (greg.27/30)
10.30-Za + Agatę Wojtkowską
12.00-O łaskę powrotu do Boga i światło Ducha św. dla Stanisława
Mercika i za + Eugenię – (greg.3/30)
15.00-W intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
19.00-Za + Elżbietę Mleczyńską – (greg.27/30)

 

19 stycznia 2013|