26. FSM to Projekt Mesjasz  TABOR!

Znamy temat tegorocznego Franciszkańskiego Spotkania Młodych! Od kilku lat realizujemy nasze Spotkanie na Kalwarii pod hasłem Projekt Mesjasz. Ma być to zachęta by w naszym życiu plany i zamiary konsultować z głównym Projektantem wszechrzeczy, jakim jest Bóg. W zeszłym roku FSM dotyczył naszego ocalenia w Jezusie Chrystusie. W tym roku po raz kolejny wdrapiecie się na szczyt Kalwarii Pacławskiej, no właśnie… będzie tam Tabor. Tabor (hebr. ?? ????, Har Tawor; arab. ??? ?????, Dżabal at-Tur;) to góra w Izraelu o wysokości 575 metrów n. p. m. Określana bywa jako Wysoka Góra a położona jest we wschodnim krańcu Doliny Jizreel w Dolnej Galilei na północy kraju. Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza opisują sytuację, kiedy trzej apostołowie: Piotr, Jan i Jakub, ujrzeli swego Mistrza rozmawiającego z prorokiem Eliaszem i Mojżeszem. Według  tradycji jest to miejsce Przemienienia Jezusa Chrystusa i z tego powodu Tabor nazywana jest Górą Przemienienia Pańskiego. Nadszedł, więc czas, żeby dokonać świadomego kroku przemienienia własnej wiary. Wielu z nas każdego lata przeżywa na Kalwarii szczególne spotkanie z Bogiem, Jego Łaską i doświadcza największej Miłości. Po każdym FSMie słyszymy świadectwa zmiany życia, czasem postrzegania pewnych sytuacji, czasem jakieś relacji z drugim człowiekiem, czasem wraca się do swojego rodzinnego domu, jako ktoś zupełnie inny. Chyba nie ma człowieka, który wróciłby ze wzgórza Matki Bożej taki sam. Co się, zatem zmienia?

23 czerwca 2013|