Znamy temat tegorocznego Franciszkańskiego Spotkania Młodych! Od kilku lat realizujemy nasze Spotkanie na Kalwarii pod hasłem Projekt Mesjasz. Ma być to zachęta by w naszym życiu plany i zamiary konsultować z głównym Projektantem wszechrzeczy, jakim jest Bóg. W zeszłym roku FSM dotyczył naszego ocalenia w Jezusie Chrystusie. W tym roku po raz kolejny wdrapiecie się na szczyt Kalwarii Pacławskiej, no właśnie… będzie tam Tabor. Tabor (hebr. ?? ????, Har Tawor; arab. ??? ?????, Dżabal at-Tur;) to góra w Izraelu o wysokości 575 metrów n. p. m. Określana bywa jako Wysoka Góra a położona jest we wschodnim krańcu Doliny Jizreel w Dolnej Galilei na północy kraju. Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza opisują sytuację, kiedy trzej apostołowie: Piotr, Jan i Jakub, ujrzeli swego Mistrza rozmawiającego z prorokiem Eliaszem i Mojżeszem. Według  tradycji jest to miejsce Przemienienia Jezusa Chrystusa i z tego powodu Tabor nazywana jest Górą Przemienienia Pańskiego. Nadszedł, więc czas, żeby dokonać świadomego kroku przemienienia własnej wiary. Wielu z nas każdego lata przeżywa na Kalwarii szczególne spotkanie z Bogiem, Jego Łaską i doświadcza największej Miłości. Po każdym FSMie słyszymy świadectwa zmiany życia, czasem postrzegania pewnych sytuacji, czasem jakieś relacji z drugim człowiekiem, czasem wraca się do swojego rodzinnego domu, jako ktoś zupełnie inny. Chyba nie ma człowieka, który wróciłby ze wzgórza Matki Bożej taki sam. Co się, zatem zmienia?