Pismo Święte pozwala nam poznać głęboką prawdę, prawdę nie będącą tylko wspomnieniem przeszłości, która minęła i stała się historią. Prawda ta jest nadal rzeczywistością dzisiejszego Kościoła i Kościoła wszystkich czasów, bo jest nią Duch Święty. To On nas poucza, kieruje nami i „popycha” nas we właściwych kierunkach. Towarzyszy nam od naszego początku aż do końca, od chrztu świętego po namaszczenie olejami świętymi. Jest obecny we wszystkich sakramentach świętych, które są znakiem niewidzialnej łaski, udzielanej nam przez Boga. To Duch Święty uzdalnia nas do modlitwy czy przygotowuje do dobrej spowiedzi. Nam pozostaje tylko być otwartymi na to, co czyni w nas i dookoła nas. Wszelkie nasze przymioty, charyzmaty, uczucia i decyzje są Jego dziełem, bo to z Jego natchnienia rodzą się w naszych sercach. To On jest Dawcą Łask, światłością sumień, radością serc, ochłodą w pracy, utuleniem w płaczu, On leczy rany, nagina, co harde, rozpala, co zimne, co zbłąkane prowadzi do przystani zbawienia. Duch Święty jest Duchem posłanym przez Chrystusa, aby dokonał w nas dzieła uświęcenia, które On nam wysłużył na ziemi.