W niedzielę w naszej Parafialnej Wspólnocie wiele się działo jak to zaznaczył O. Gwardian Zbigniew Kubit. Jak wiemy tego dnia gościliśmy w ramach franciszkańskiej niedzieli misyjnej asystenta do spraw misji z ramienia naszej franciszkańskiej prowincji O. Jacka i O. Szymona. Było to ważne wydarzenie. Tego samego dnia na uroczystej Mszy świętej, której przewodniczył. O. Gwardian Zbigniew Kubit proboszcz naszej parafii zgromadziła się wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, która świętowała swój jubileusz. Jubileusz swojego życia we Wspólnocie Trzeciego Zakonu świętowali także jej członkowie. Najstarsza jubilatką była s. Zofia Kocur obchodząca 55 rocznicę życia we Franciszkańskim Zakonie Świeckich. Najmłodsi jubilaci obchodzili 20 rocznicę. W słowie wprowadzającym do Mszy świętej O. Gwardian zaznaczył ważną rolę jaką świeccy franciszkanie odgrywają we współczesnym świecie, w swoich rodzinach i miejscach pracy. Żyjemy w czasach, w których świadectwo wiary świeckich jest szczególnie potrzebne. Jest ono wyrazem dobrego zrozumienia misji jaką mają do spełnienia w Kościele świeccy skupiający się w różnego rodzaju stowarzyszeniach katolickich. Zadaniem ich jest nie tylko troska o osobisty wzrost duchowy ale także pomoc w tym wzroście innym. Przykładem takiego otwarcia na człowieka jest z pewnością święty Franciszek z Asyżu.