Ojciec Święty mianował biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej ks. Stanisława Jamrozka, ojca duchownego tamtejszego seminarium. W Domu Biskupim w Przemyślu, Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik ogłosił decyzję Ojca Świętego Franciszka. Na uroczystości obecni byli członkowie Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej, Księdza Archiprezbiterzy, Dziekani, proboszczowie z Przemyśla i okolic oraz przedstawiciele wiernych świeckich. Biskup Nominat Stanisław przyjmie sakrę biskupią w przemyskiej Archikatedrze w dniu 20 maja br. podczas Mszy Świętej o godz. 10.00. Biskup nominat ma 53 lata i pochodzi z Rzeszowa. Po ukończeniu technikum budowlanego przez trzy lata pracował zawodowo, by następnie wstąpić do wyższego seminarium duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1989 r. i przez kolejne trzy lata pracował duszpastersko jako wikariusz w Rymanowie Zdroju. Ks. Jamrozek studia teologiczne kontynuował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a później na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z teologii duchowości. W międzyczasie pełnił funkcję sekretarza metropolity przemyskiego abp. Józefa Michalika. Po powrocie ze studiów został w 2001 r. ojcem duchownym seminarium przemyskiego.