Słowa pełne mocy – Trzecia Niedziela zwykła

Medytacja to spotkanie Słowa Bożego z moim życiem. Podstawą medytacji jest Słowo Boże skierowane zawsze do konkretnego człowieka – do mnie. Tak często pytamy o prawdziwy cel i sens naszego życia, ale jak często medytujemy nad Prawem Bożym? Czy postrzegamy swoje życie przez pryzmat Słowa Bożego? Czy zastanawiamy się nad tym, jak działanie Boga objawia się w naszym życiu? Skąd te pytania? Wynikają z dzisiejszych czytań, które traktują o czytaniu, słuchaniu,  opowiadaniu prawd żywych, mimo iż pochodzą z odległej przeszłości. Prorok Nehemiasz opowiada nam, jak to Kapłan Ezdrasz podczas zgromadzenia, „w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać” (Ne 8,2b), czytał Pismo Prawa Mojżeszowego, nadanego Izraelowi przez Boga. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie reakcja ludu wsłuchującego się w tekst. Zastanówmy się, czy dzisiaj byłoby możliwym stworzenie takiej sytuacji, by zgromadzeni, słuchający Słowa Bożego, tak żywiołowo  reagowali?
26 stycznia 2013|