Wyznanie grzechów nie jest potrzebne Bogu. On wie wszystko. Nie jest potrzebne księdzu. To nie jest dla niego ciekawe. Więc komu to potrzebne? Samemu grzesznikowi! Przyznanie się do win jest drogą do wyzwolenia, jest powrotem do Ojca. Nie chodzi o buchalterię, o drobiazgową wyliczankę win. Chodzi o maksymalnie proste, konkretne nazwanie rzeczy po imieniu, o wzięcie odpowiedzialności za popełnione zło, o otwarcie się na pojednanie z Bogiem i pojednanie z Kościołem. Wyznawanie grzechów w konfesjonale jest szeptem wypowiadanym w ramionach przytulającego nas do serca Ojca. Już samo wyznanie od strony czysto ludzkiej działa kojąco. A przecież najważniejsze jest to, że mogę wreszcie usłyszeć: „odpuszczam twoje grzechy”. Całodzienna spowiedź przedświąteczna w naszym kościele i w kościele Przemienienia Pańskiego w piątek i sobotę, 20 i 21 grudnia. Spowiedź w piątek sprawowana będzie w godz. od 8.30 do 12.00 i od 16.00 do 20.00. W ramach tych godzin przewidziana jest również pól godzinna przerwa dla spowiedników od 10.00 do 10.30 oraz z przerwą na czas odprawianej Mszy św., tj. od 18.00 do 18.30. W sobotę natomiast spowiadać będziemy od godz. 8.30 do 12.00 z przerwą od 10.00 do 10.30, a popołudniu od godz. 14.00 do 18.00 z przerwą od 16.00 do 16.30. Zachęcamy wszystkich naszych Parafian do skorzystania z Sakramentu Pokuty. Wyznanie grzechów nie jest potrzebne Bogu. On wie wszystko. Nie jest potrzebne księdzu. To nie jest dla niego ciekawe. Więc komu to potrzebne? Samemu grzesznikowi! Przyznanie się do win jest drogą do wyzwolenia, jest powrotem do Ojca.