PONIEDZIAŁEK – 13 styczeń 2014 r.
6.30-1.Za + Eugeniusza (greg.12/30)
2.Za + Marcina Burzyńskiego (greg.12/30)
8.00-Za + Jana Wilka (greg.13/30)
9.00-1.O zdrowie,błog.Boże,opiekę MBP dla sióstr i ich rodzin z RÓŻY I
2.Za + Walentego w 13 rocz.śmierci
18.30-1.Dziękczynno – błagalna z prośba o błog.Boże i opiekę MBP dla
Agnieszki i Marka z okazji 25 rocznicy zawarcia sakr.małżeństwa
2.Za + Henryka i Mariana Gralka w 2 rocz.śmierci
WTOREK – 14 styczeń 2014 r.
6.30-1.Za + Eugeniusza (greg.13/30)
2.Za + Marcina Burzyńskiego (greg.13/30)
8.00-1.Za + Jana Wilka (greg.14/30)
2.za ++ Marię,Jana,Józefę,Wincentego i Tadeusza
9.00-1.Dziękczynna z prośbą o Boże błog.opiekę MBP dla Janiny oraz
Władysława Gorączko w roczn.zawarcia sakr.małżeństwa
2.Za + jadwigę Bodziak
18.30-Za + Marię Frączek w 9 rocz.śmierci
ŚRODA – 15 styczeń 2014 r.
6.30-1.Za + Eugeniusza (greg.14/30)
2.Za + Marcina Burzyńskiego (greg.14/30)
8.00-1.Za + Jana Wilka (greg.15/30)
2.Za + Andrzeja w 1 rocz.śmierci
9.00-W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30-1.O Boże błog.światło Ducha św.dla Konrada na czas sesji i egzaminów
2.Za + Anielę w 21 rocz.śmierci
CZWARTEK – 16 styczeń 2014 r.
6.30-1.Za + Eugeniusza (greg.15/30)
2.Za + Marcina Burzyńskiego (greg.15/30)
8.00-1.Za ++ Franciszkę,Teofila i Zygmunta
2.Za + Jana Wilka (greg.16/30)
9.00-1.Za + Eugeniusza Wójcik w 5 rocz.śmierci
2.Za + Grzegorza Golemo w 24 rocz.śmierci
18.30-Za + Marię Szajnar – int.od rodziny z Kosiny
PIĄTEK – 17 styczeń 2014 r.
6.30-1.Za + Eugeniusza (greg.16/30)
2.Za + Marcina Burzyńskiego (greg.16/30)
8.00-1.Za + Jana Wilka (greg.17/30)
2.Za + Annę w 16 rocz.śmierci
9.00-1.O  dar  zdrowia i błog.Boże w rodzinie
2.Za ++ Józefa,Piotra,Paulinę,Mariannę z rodz.Mogilanych
18.30-Za + Józefa Korab – intencja od sąsiadów
SOBOTA – 18 styczeń 2014 r.
6.30-1.Za + Eugeniusza (greg.17/30)
2.Za + Marcina Burzyńskiego (greg.17/30)
8.00-Za + Jana Wilka (greg.18/30)
9.00-1.Za ++ Karola,Julię,Zofię i Antoniego Kosteckich
2.Za + Marcina Kielara
18.30-1.Za + Pawła w 1 rocz.śmierci
2.Za + Kazimierza w 7 rocz.śmierci i + Witolda Wojtowicz w 7 rocz.śmierci
DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA- 19 styczeń 2014 r.
6.45-1.Za + Eugeniusza (greg.18/30)
2.Za + Jana Wilka (greg.19/30)
8.00-Za ++ Weronikę,Piotra,Tadeusza Mateja
9.15-Za ++ Elżbietę i Jana
10.30-O błog.Boże, opiekę MBP dla Ewy i jej rodziny
12.00-W intencji Parafian
15.00-O zdrowie,błog.Boże,opiekę MBP dla Joanny,Wojciecha i Jana
19.00-1.Za + Irenę Sternik – int. od Grażyny
2.Za + Marcina Burzyńskiego (greg.18/30)