PONIEDZIAŁEK – 15 grudzień 2014 r.
6.30–1.Za ++ Stanisławę i Mikołaja Zawadzkich w 5 rocz.śmierci
2.Za ++ Janinę i Władysława (greg.15/30)
8.00–1.Za + Łucję w 12 rocz.śmierci
2.Za + Kazimierza Radzik (greg,15/30)
9.00–Za + Bronisławę w 6 rocz.śmierci
18.00–1.Za + Kazimierza Wojciechowskiego w 1 rocz.śmierci
2.Za + Janinę Dmitrzak (greg.15/30)
3.Za + Walentynę Michalak (greg.27/30)
WTOREK – 16 grudzień  2014 r.
6.30–1.Za + Walentynę Michalak (greg.28/30)
2.Za ++ Janinę i Władysława (greg.16/30)
8.00–1.Za + Czesławę w 29 rocz.śmierci i + Jakuba w 66 rocz.śmierci
2.Za + Jadwigę Kalita – int.od sąsiadów
9.00–Za ++ Jana,Ludwikę,Katarzynę i Walentego
18.00-1.Za + Janinę Dmitrzak (greg.16/30)
2.Za + Kazimierza Radzik (greg.16/30)
ŚRODA – 17 grudzień 2014 r.
6.30–1.Za + Walentynę Michalak (greg.29/30)
2.Za ++ Janinę i Władysława (greg.17/30)
8.00–1.Za + Wiktoriana Motylewicza int. od pracowników firmy STOMET
2.Za + Kazimierza Radzik (greg,17/30)
9.00–W intencji Czcicieli Matki Bożej
18.00–1.W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
2.Za + Janinę Dmitrzak (greg.17/30)
CZWARTEK – 18 grudzień 2014 r.
6.30–1.Za ++ Janinę i Władysława (greg.18/30)
2.Za + Walentynę Michalak (greg.30/30)
8.00–1.O łaskę zdrowia i błog.Boże dla Edwarda
2.Za ++ Jana, Tadeusza i Zbigniewa
9.00–Za + Janinę Mikołajewicz w 3 rocz.śmierci
18.00–1.Za + Janinę Dmitrzak (greg.18/30)
2.Za + Kazimierza Radzik (greg.18/30)
PIĄTEK – 19 grudzień 2014 r.
6.30–1.W intencji Ojczyzny
2.Za + + Janinę i Władysława (greg.19/30)
8.00–1.Za ++ Wiktorię,Jakuba,Zygmunta i Piotra
2.Za + Kazimierza Radzik (greg,19/30)
9.00–Za + Stanisława Kabałę w 12 rocz.śmierci
18.00–1.Za + Janinę Dmitrzak (greg.19/30)
2.Za ++ Elżbietę i Jana
SOBOTA – 20 grudzień 2014 r.  
6.30–1.W pewnej intencji
2.Za dusze w czyśćcu cierpiące
8.00–1.Za + Marię Pietruszczak – int.od rodziny Grzybów
2.Za + Antoniego w 9 rocz.śmierci
9.00–Za ++ Janinę i Władysława (greg.20/30)
18.00–1.Za + Janinę Dmitrzak (greg.20/30)
2.Za + Kazimierza Radzik (greg.20/30)
CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU – 21.12.2014 r.
6.45–W intencji Parafian
8.00–Za ++ Janinę i Władysława (greg.21/30)
9.15–Za + Kazimierza Radzik (greg.21/30)
10.30–Za ++ Kazimierza i Walerię
12.00–Za ++ Annę,Michała,Andrzeja,Jana i Mariana Pelczarskich
15.00–Za + Janinę Dmitrzak (greg.21/30)
19.00–Za ++ Marię,Adama,Jana,Małgorzatę,Eugenię i Edwarda