PONIEDZIAŁEK – 22 wrzesień 2014 r.
6.30-O Boże błog.opiekę MBP dla rodziny Toporowskich
8.00-Za + Edwarda Bombasia w 1 rocz.śmierci
9.00-O uzdrowienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych (greg.22/30)
18.30-1.Za ++ rodziców Marię,Jana,Józefa,Marię i ++ z rodziny
2.Za + Kazimierę Kucharską (greg.22/30)
3.Za + Józefa Rozmus (greg.22/30)
WTOREK – 23 wrzesień 2014 r.  
6.30-O Boże błog.opiekę MBP oraz dar zdrowia dla Anny
8.00-Za + Anielę,Katarzynę oraz Piotra Pocałuń
9.00-O uzdrowienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych (greg.23/30)
18.30-1.Za + Kazimierę Kucharską (greg.23/30)
2.Za + Adelę Froń w 5 rocz.śmierci
3.Za + Józefa Rozmus (greg.23/30)
4.Za + Janinę oraz Juliana Bąk
ŚRODA – 24 wrzesień 2014 r.    
6.30-O Boże błog.opiekę MBP oraz dar zdrowia dla Elia i Eui Fedeli
8.00-O uzdrowienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych (greg.24/30)
9.00-W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30-1.W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
2.Za + Kazimierę Kucharską (greg.24/30)
3.Za + Józefa Rozmus (greg.24/30)
4.Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą O Boże błog.opiekę MBP
oraz umocnienie wiary dla Anety,Krzysztofa i Antoniny
CZWARTEK – 25 wrzesień 2014 r.
6.30-Za + Wiesława Paszkiewicza
8.00-1.O Boże błog.opiekę MBP oraz dar zdrowia dla Marii oraz Adama z okazji 60 rocz. urodzin
2.Za ++ z Drugiej Róży Niewiast
9.00-O uzdrowienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych (greg.25/30)
18.00-1.Za + Kazimierę Kucharską (greg.25/30)
2.Za + Romanę w 18 rocz.śmierci
3.Za + Józefa Rozmus (greg.25/30)
4.Za + Marię Fal
PIĄTEK – 26 wrzesień 2014 r.
6.30-O łaskę nieba dla Aleksandry Nizińskiej
8.00-Za + Michała Głogowskiego w 31 rocz.śmierci oraz ++ z rodziny
9.00-O uzdrowienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych (greg.26/30)
18.30-1.Za + Kazimierę Kucharską (greg.26/30)
2.Za + Józefa Rozmus (greg.26/30)
3.Za ++ rodziców Stanisława i Danielę Toczek w 30 rocz.śmierci
4.Za + Karola w 35 rocz.śmierci
SOBOTA – 27 wrzesień 2014 r.  
6.30-O Boże błog.opiekę MBP oraz dar zdrowia dla Jadwigi
8.00-Za + Kazimierę Hudyma w 3 rocz.śmierci
9.00-O uzdrowienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych (greg.27/30)
18.30-1.Za ++ Annę,Michała,Jadwigę oraz Urszulę w 7 rocz.śmierci
2.Za + Kazimierę Kucharską (greg.27/30)
3.Za + Józefa Rozmus (greg.27/30)
DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 28 wrzesień 2014 r.
 
6.45-Za + Michała Żak – int.od synów
8.00-Za + tadeusza Chytła w 18 rocz.śmierci
9.15-Za + Kazimierę Kucharską (greg.28/30)
10.30-Za + Józefa Rozmus (greg.28/30)
12.00-Za + Czesława Gierczaka – int.od kolegi Stanisława z pracy
15.00-Intencja Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
19.00-O uzdrowienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych (greg.28/30)