1.Na początku wyrażam ogromną wdzięczność tym wszystkim, którzy pomogli nam przygotować liturgię świąteczną, wystrój kościoła oraz wigilię dla ubogich:
– ojcom za sakrament pokuty,
– s. Agacie za wykonanie dekoracji kwiatów na ołtarzach,
– br. Ryszardowi, p. Marcinowi i współpracownikom, za fizyczny trud wykonania szopki w ko-ściele i ubrania choinek,
– grupie gospodarczej za przygotowanie szopki na placu kościelnym przy figurze MB.,
– grupie Akcji Katolickiej za przygotowanie opłatków, którymi za chwilę będziemy się łamać,
– osobom składającym produkty żywnościowe do kosza przy ołtarzu św. Antoniego na rzecz pa-czek świątecznych i wigilii dla ubogich.,
– grupie charytatywnej za sprzedaż świec Caritas i za przygotowanie paczek dla najbardziej po-trzebujących i samotnych,
– paniom z naszej kuchni – p. Janinie i p. Zofii za przygotowanie wigilii dla ubogich i pracę w kuchni teraz w tym trudnym okresie przedświątecznym,
– p. Barbarze, p. Monice, p. Elżbiecie i p. Iwonie za przeprowadzenie wigilii dla samotnych i ubo-gich w świetlicy przyklasztornej.
– Dziękuję wszystkim, którzy z sercem i zaangażowaniem pomagali przy organizacji rozpo-czynających się Świąt. Wszystkim naszym dobrodziejom, sympatykom, ofiarodawcom wspierającym nasze dzieła, niech DOBRY BÓG błogosławi.

2.Dzisiaj i jutro Msze św. odprawiamy tak, jak w każdą niedzielę.

3.Jutrzejsza taca przeznaczona jest na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.

4.Jutro o godz. 12.00 Msza św. z sakramentem chrztu dzieci.

5.28 grudnia, w najbliższą niedzielę, przypada Niedziela Świętej Rodziny. Tradycyjnie w tym dniu organizujemy święto dla małżonków obchodzących rocznice i jubileusze małżeńskie. Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich o godz. 15.00. Zapisy w naszej zakrystii. Po Mszy św. spotkanie kolędowe dla chętnych w Sali Jakuba. Zapraszam serdecznie.
 
6.Wizytę duszpasterską, tzw. Kolędę, o czym była już mowa w ogłoszeniach z ostatniej niedzieli rozpoczniemy po Nowym Roku.

7.Proszę na czas świętowania Bożego Narodzenia, od naszej wspólnoty franciszkańskiej przyjąć najserdeczniejsze życzenia, wraz z modlitwą u stóp Matki Bożej Pocieszenia i u stóp żłóbka betlejemskiego:    

Dzieląc się radością płynącą z Tajemnicy Wcielania Słowa Bożego, które stało się Cia-łem i zamieszkało wśród nas, pragniemy życzyć:
 
– wiary pasterzy, zwyczajnej, szczerej, zdolnej zadziwić się cudem Bożej wspaniałości,
– nadziei mędrców, heroicznej, niespokojnej każącej szukać nowych śladów Bożej obecności,
– miłości Maryi i Józefa, cierpliwej, łaskawej, która w Boga wpatrzona pozwoli wszystko znieść.  Niech Nowonarodzony Emanuel, wejdzie na nowo w nasze życie, Błogosławiąc każdy trud, radość i    pragnienia w Nowym 2015 roku.