PONIEDZIAŁEK – 8 wrzesień 2014 r.
6.30-O Boże błog.opiekę MBP oraz dar zdrowia dla Anny
8.00-1.Za + Edwarda Szymczyka – int.od sąsiadów
2.O zdrowie dla Grażyny Dusznik
9.00-1.Za + Marię
2.O uzdrowienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadowmych (greg.8/30)
18.30-1.Za + Kazimierę Kucharską (greg.8/30)
2.Za + Józefa Rozmus (greg.8/30)
3.Za + Wojciecha w dniu imienin
4.O Boże błog.opiekę MBP oraz dar zdrowia dla Alicji i Jana Kochaniak
WTOREK – 9 wrzesień 2014 r.  
6.30-Za + Czesława Bobek – int.od kolegów SITPNIG
8.00-1.Za + Rozalię
2.O zdrowie dla Grażyny Dusznik
9.00-1.O uzdrowienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych (greg.9/30)
2.Za ++ Jana i Annę Baraniewicz
18.30-1.Za + Kazimierę Kucharską (greg.9/30)
2.Za + Józefa Rozmus (greg.9/30)
3.O łaskę nieba dla + Mieczysława Kalinieckiego,brata z XIII Róży Męskiej
a także o opieke Bożą nad rodziną
ŚRODA – 10 wrzesień 2014 r.    
6.30-Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą O Boże błog.opiekę MBP na dalsze
lata życia kapłańskiego dla Ks.Józefa
8.00-1.O uzdrowienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych (greg.10/30)
2.O zdrowie dla Grażyny Dusznik
9.00-W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30-1.Dziękczynna za 80 lat życia,otrzymane łaski z prośbą O Boże błog.
opiekę MBP na dalsze lata życia dla Edmunda i rodziny
2.W intencji Ojczyzny
3.W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
4.Za + Kazimierę Kucharską (greg.10/30)
5.Za + Józefa Rozmus (greg.10/30)
CZWARTEK – 11 wrzesień 2014 r.
6.30-O Boże błog.opiekę MBP oraz dar zdrowia dla Mateusza i rodziny
8.00-1.Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą O Boże błog.opiekę MBP
dla Bogusławy
2.O zdrowie dla Grażyny Dusznik
9.00-O uzdrowienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych (greg.11/30)
18.30-1.Za + Kazimierę Kucharską (greg.11/30)
2.Za + Józefa Rozmus (greg.11/30)
3.Za + Joanne Filipiak w 1 rocz.śmierci oraz + Władysława
4.W int.Pawła o Boże błog. i łaskę zaufania Panu Bogu
PIĄTEK – 12 wrzesień 2014 r.
6.30-Za ++ Mieczysława Fal-int.od siostry Janiny
8.00-1.O zdrowie dla Grażyny Dusznik
2.Za ++ Zofię,Antoninę,Helenęi Zofię
9.00-O uzdrowienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych (greg.12/30)
18.30-1.Za + Aleksandra Haduch w 17 rocz.śmierci
2.Za + Kazimierę Kucharską (greg.12/30)
3.Za + Józefa Rozmus (greg.12/30)
4.Za + Aleksandrę w 2 rocz.śmierci oraz za + Stanisława w 38 rocz.śmierci
SOBOTA – 13 wrzesień 2014 r.
6.30-Za + Jana Wojak
8.00-Za ++ Mieczysławę,Jana,Jerzego Marciniak
9.00-O uzdrowienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych (greg.13/30)
18.30-1.Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą O Boże błog.
opiekę MBP  dla wnuka Filipa-int.od babci
2.Za + Kazimierę Kucharską (greg.13/30)
3.Za + Józefa Rozmus (greg.13/30)
4.Dziękczynna otrzymane łaski z prośbą O Boże błog. opiekę MBP
dla Bogusławy i Witolda Kamińskich w 35 rocz.ślubu

 UROCZYSTOŚĆ PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO – 14 wrzesień 2014 r.
6.45-Za + Kazimierza Muszańskiego
8.00-W pewnej intencji
9.15-Za + Kazimierę Kucharską (greg.14/30)
10.30-Za + Józefa Rozmus (greg.14/30)
12.00-W intencji Parafian
15.00-Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą O Boże błog.opiekę MBP
na dalsze lata życia dla Anny i Zdzisława
19.00-1.W 12 rocz.inauguracji działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Heleny Kosiny
2.O uzdrowienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych (greg.14/30)