Procesją Orłów Lednickich rozpoczęło się 18. Spotkanie Młodych Lednica 2000. Przy hymnie Bogurodzica wniesiono symbole Światowych Dni Młodzieży – krzyż i ikonę maryjną Salus Populi Romani. Organizatorzy podają że w Spotkaniu uczestniczyło już ponad 60 tys. młodych ludzi.  To wielkie dziękczynienie młodych za kanonizację św. Jana Pawła II – wskazuje na wyjątkowy charakter tegorocznego spotkania jego inicjator o. Jan Góra OP. Osiemnaste urodziny, wiek dojrzałości, ale i odpowiedzialności za dalsze wybory życiowe – symbolicznie obchodzić będą w tym roku uczestnicy rozpoczętego właśnie Spotkania Młodych. Program Lednicy jest jak zwykle bardzo bogaty w wydarzenia i symbole. Pola Lednickie otwarto już rano, a pierwsi uczestnicy otrzymali już wtedy śpiewniki i świece oraz symbole spotkania. W tym roku są to pierścień z napisem "W Tobie mam upodobanie"  symbolizujący przynależność do Boga Ojca i odpowiedzialność za przekazane młodym dziedzictwo; Lednicki Dowód Osobisty  jako symbol dojrzałości samego spotkania i jego uczestników; Banknot Wdzięczności odpowiedź na dary, które otrzymuje się od rodziców i wychowawców powinien być im ofiarowany w dowód wdzięczności za miłość, poświęcenie i opiekę; wreszcie list miłosny do jego napisania, w imieniu Boga do innego człowieka, zaproszony został każdy uczestnik. W godzinach południowych odbyło się Lednickie Nabożeństwo Pokutne, któremu przewodniczył abp Konrad Krajewski, jałmużnik papieski.