W Pierwszą Niedzielę Adwentu 30 listopada gościliśmy w naszej Wspólnocie Parafialnej O. Zbigniewa Świerczka, Prowincjalnego Asystenta do spraw misji Krakowskiej Prowincji Franciszkanów, oraz br. Jana Hruszowca z naszego sekretariatu misyjnego w Krakowie. Tradycyjnie jak każdego roku przybyli do nas aby przybliżyć nam wydarzenia związane z życiem naszych misjonarzy oraz działalności franciszkańskiego dzieła misyjnego. O. Zbigniew na każdej Mszy świętej w ramach homilii przypomniał nam o konieczności odpowiedzialności za Dzieło Misyjne Kościoła jak również za nasze franciszkańskie misje, które wpisują się we wspomniane dzieło. Wszyscy chrześcijanie – mówił O. Zbigniew jako członkowie Kościoła, na mocy chrztu świętego są współodpowiedzialni za działalność misyjną. Udział w tym prawie i obowiązku nazywa się jak – wyjasniał kaznodzieja współpracą misyjną. W obecnym czasie jest ona bardzo konieczna. O. Zbigniew w ramach homilii postawił kilka zasadniczych pytań odnoszacych się do tematyki misji i życia codzinnego misjonarzy. Pytał więc jednocześnie dając na zadawane pytania odpowiedź pobudzając słuchaczy do refleksji – czym są misje? Głoszeniem Słowa Bożego ludziom, którzy nie słyszeli o Chrystusie lub o Nim zapomnieli; dawaniem świadectwa o Bogu. Kim jest misjonarz? Człowiekiem powołanym przez Boga i posłanym przez Kościół, by głosić Ewangelię, wśród tych, do których nie dotarła i tych, co zagubili ją w swym życiu. Dlaczego powinniśmy pomagać misjonarzom i ludziom w krajach misyjnych? Ponieważ wszyscy tworzymy Kościół katolicki, a więc misjonarze są naszymi wysłannikami i wszyscy jesteśmy za nich w jakiś sposób odpowiedzialni.