W dniu 31 sierpnia 2014 r. Ruch Światło-Życie, rejonu sanockiego rozpoczął nowy rok pracy formacyjnej pod hasłem „Radość ewangelii”. Uroczystą Eucharystię w kościele oo. Franciszkanów  w Sanoku sprawowali o. Zbigniew Kubit – proboszcz parafii,  ks. Sławomir Nowak i o. Stanisław  Maciaszek. Obecny był również ks. Wojciech Bacior z Bukowska. Kazanie wygłosił o. Zbigniew, który w oparciu o drugie czytanie, naukę św. Pawła Apostoła przypominał o obowiązkach chrześcijanina. Proszę was, bracia. A więc zwraca się do każdego z nas. Do każdej chrześcijanki i każdego chrześcijanina. Proszę was przez miłosierdzie Boże. Oznacza to, że posługuje się największym argumentem. Bo każdy z nas doświadczył i doświadcza wielkiej miłości Boga. Abyście dali ciała swoje na ofiarę. To znaczy, aby wasze życie było ołtarzem, miejscem, rzeczywistością codziennego składania ofiary Bogu. Ofiarowania siebie, swojego życia, swoich spraw samemu Bogu.  Na ofiarę żywą. Tu nawiązuje do ofiar Starego Testamentu, którymi były żywe zwierzęta i dopiero potem zabijane dla Pana. Zatem nasze życie ma być świadomie ofiarowane Bogu, a nie przypadkiem, od czasu do czasu. Na ofiarę świętą. Powinniśmy przynosić na ofiarę to, co mamy najdoskonalszego. Nasze piękne życie, miłość, szczęście, dobroć. Na ofiarę Bogu przyjemną. A przyjemne Bogu ofiary są te, które składa się zgodnie z rytuałem. Więc jeżeli chcemy, aby nasze życie było dla Boga ofiarą miłą, powinniśmy przeżyć je zgodnie z Jego nauką. A  jeżeli ofiara ma być wyrazem rozumnej służby Bożej, wówczas nie na zasadzie: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz swym sercem daleko jest ode Mnie”, ale nasze słowa muszą pokrywać się z czynami. Św. Paweł uczy: „Nie bierzcie więc wzoru z tego świata”. I jako świat rozumie wszystkie zgubne dla człowieka elementy.