1.Z racji dzisiejszej uroczystości Miłosierdzia Bożego zachęcamy do częstego od-mawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia. Jednocześnie przypominamy, że możemy zyskać Odpust zupełny za odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bo-żego. Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami udziela się w granicach Pol-ski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum. Jeżeli zaś ci wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskają odpust zupełny.

2.Dzisiejsza Niedziela Miłosierdzia Bożego to Międzynarodowe Święto Caritas. Wszystkim naszym parafianom i sympatykom naszej parafii zaangażowanym w grupę parafialną Caritas, wyrażamy wdzięczność za podejmowany trud wspiera-nia ubogich i rodzin wielodzietnych. Przy naszym klasztorze działa także świetlica dla dzieci pod opieką s. Agaty, za podejmowany trud i okazywane serce, dziękujemy. Ośrodek Rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych funkcjonuje i służy dzieciom i ich rodzicom z wielkim oddaniem, wszystkim rehabilitantom i wspierającym nasz Ośrodek niech Bóg błogosławi.

3.Druga Niedziela Wielkanocna jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wraz z całym Kościołem w Polsce rozpoczynamy 71. Tydzień Miłosierdzia, który przeżywamy odkrywając znaczenie hasła: „Caritas dla rodziny”. Miłość chrześcijańska, czyli Caritas, wpływa na budowanie postawy wyrażanej czynami miłosierdzia, jest zachęta do bycia miłosiernym. Postawy miłości miłosiernej uczymy się w rodzinie. W myśl przysłowia „słowa pouczają, a przykłady porywają” postawa ojca i matki jest wzorcem postępowania dla dorastających dzieci. Szacunku dla osób starszych i chorych uczymy się w rodzinie. Rodzina jako Kościół Domowy jest więc najlepszą szkołą w realizacji uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała. Miłość bliźniego nierozdzielnie związaną z miłością Boga objaśniają bliżej:
Uczynki miłosierdzia względem ciała: Głodnych nakarmić, Spragnionych napoić, Nagich przyodziać, Podróżnych w dom przyjąć, Więźniów pocieszać, Chorych nawiedzać, Umarłych pogrzebać.
Uczynki miłosierdzia względem duszy: Grzeszących upominać, Nieumiejętnych pouczać, Wątpiącym dobrze radzić, Strapionych  pocieszać, Krzywdy cierpliwie znosić, Urazy chętnie darować, Modlić się za żywych i umarłych. „Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,35). W związku z tym w przyszłą niedzielę po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek na Caritas Polska.

4.Dzisiaj, w kaplicy szpitalnej o godz. 14.00 swoje spotkanie będzie miało Stowa-rzyszenie Rycerstwa Niepokalanej. Chętnych do modlitwy organizatorzy spotkania zapraszają.

5.Dzisiaj  o godz. 15.00 Msza św. w intencji Bractwa Różańcowego.

6.Ze świętem Miłosierdzia Bożego związana jest obietnica skierowana do św. s. Faustyny dotycząca godziny 15-ej: „w godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych; w tej godzinie stała się łaska dla świata całego – Miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość”. Dlatego, że w naszym kościele o godz. 15.00 jest  urzędowa Msza św. zapraszamy ponownie dzisiaj na uroczystą Koronkę do Miłosierdzia Bożego, na godz. 16.00. Po nabożeństwie Zmiana Tajemnic Żywego Różańca.

7.We wtorek, rozpoczynamy nowennę dziewięciu wtorków przed Uroczystością św. Antoniego z Padwy. Modlitwy nowennowe na Mszy św. o godz. 9.00.

8.W środę, 15 kwietnia po Mszy św. wieczornej spotkanie formacyjne Wspólnoty Akcji Katolickiej w sali bł. Jakuba. Zapraszamy.

9.Spotkanie Wspólnoty Dominikańskiej odbędzie się 18 kwietnia, w sobotę o godz. 16.30 w świetlicy przyklasztornej. Zapraszamy.

10.Zarząd, pracownicy, wolontariusze i podopieczni Sanockiego koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku składają gorące podziękowania za umożliwienie zorganizowania przedświątecznej zbiórki żywności na potrzeby podopiecznych Towarzystwa. Podczas kwest w Parafiach Sanockich zebrano w gotówce 5. 077, 60 zł. Bóg zapłać wszystkim za otwarte serca na potrzeby ludzi chorych, ubogich i bezdomnych.