PONIEDZIAŁEK – 3 sierpień 2015 r.
6.30–Za ++ Janinę i Antoniego Mazur oraz Julię Pająk(greg.3/30)
9.00–Za ++ Janinę i Józefa Tołcz
18.30–1.Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błog. opiekę MB Pocieszenia i zdrowie
dla sióstr z v Róży
2.O uwolnienie drzewa genealogicznego(greg.3/30)
WTOREK 4 sierpień 2015 r.
6.30–Za ++ Janinę i Antoniego Mazur oraz Julię Pająk(greg.4/30)
9.00–Za ++ Melchiora w 22 rocz. śmierci oraz Zofię w 10 rocz. śmierci
18.30-1.O uwolnienie drzewa genealogicznego(greg.3/30)
2.Za + Marię Tokarską
ŚRODA – 5 sierpień 2015 r.  
6.30–1.Za ++ Braci, Rodziców, Krewnych i Dorodziejów Zakonu oraz za ++ z FZŚ
2.Za ++ Janinę i Antoniego Mazur oraz Julię Pająk(greg.5/30)
9.00–W intencji Czcicieli Matki Bożej
18.00–1.W intencji Czcicieli Matki Bożej
2.O uwolnienie drzewa genealogicznego(greg.5/30)
CZWARTEK – 6 sierpień 2015 r.
6.30-Za ++ Janinę i Antoniego Mazur oraz Julię Pająk(greg.6/30)
9.00-1.O zdrowie i błog. Boże oraz wzajemną miłość dla Joli, Marzenki,Aleksandra i ich Rodzin
2.Za + Józefa Żywickiego w 16 rocz. śmierci
18.30-1.O uwolnienie drzewa genealogicznego(greg.6/30)
2.Za + Andrzeja Nabywaniec int. od funkcjonariuszy i pracowników placówki
Straży Granicznej w Sanoku
PIĄTEK – 7 sierpnia 2015 r.
6.30-Za ++ Janinę i Antoniego Mazur oraz Julię Pająk(greg.7/30)
9.00-Podziękowanie za otrzymane łaski przez całe życie z prośbą o dalsze błog.Boże
dla Małgorzaty
18.30-1.O błog. Boże opiekę MB dla Joanny i Zdzisława w 44 rocz.ślubu
2.O uwolnienie drzewa genealogicznego(greg.7/30)
SOBOTA – 8 sierpień 2015 r.  
6.30-Za ++ Janinę i Antoniego Mazur oraz Julię Pająk(greg.8/30)
9.00-O opiekę św.Dominika dla 3 Zakonu Dominikańskiego
18.30-1.O uwolnienie drzewa genealogicznego(greg.8/30)
2.Za + Martę Nowacką w 3 rocz. śmierci oraz ++ Rodziców Antoniego i Stefanię
DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 9 sierpień 2015 r.
6.45–Za ++ Janinę i Antoniego Mazur oraz Julię Pająk(greg.9/30)
8.00–O uwolnienie drzewa genealogicznego(greg.9/30)
9.15–Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże opiekę MB
dla Mateusza w 18 rocz. urodzin
10.30–Za + Mieczysława Pasierbowicz w 4 rocz. śmierci
12.00–W intencji Parafian
15.00–Za + Stanisława Stach w 30 rocz. śmierci
19.00–Za ++ Felicję i Jana Ogrodni