Bp Roman Pindel, który przewodniczył 17 kwietnia Mszy św. w kościele w Harmężach, zainaugurował 14. Dni Kolbiańskie w Centrum św. Maksymiliana. Specjalnym gościem tegorocznego spotkania złożonego z wykładów, modlitw i świadectw, jest osobisty fotograf Świętego Jana Pawła II Arturo Mari. Trzydniowe sympozjum w Centrum św. Maksymiliana, w który uczestniczyli przedstawiciele naszej parafialnej grupy Rycerstwa Niepokalanej poświęcone jest osobom, które nie dały się zwyciężyć złu, i w niesprzyjających warunkach życia swoją postawą i wyborami "rozświetlały panujące wokół ciemności". Przedmiotem wykładów nie są tylko postaci wyniesione na ołtarze – jak św. Maksymilian Maria Kolbe czy Jan Paweł II. Dni Kolbiańskie zainaugurowała koncelebrowana Eucharystia pod przewodnictwem ordynariusza bielsko-żywieckiego biskupa Romana Pindla. Wieczorem po powitaniu uczestników Dni Kolbiańskich rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Fraternię Franciszkańską z Harmęż, a następnie odśpiewano Apel Jasnogórski. W sobotę gość tegorocznych Dni Kolbiańskich papieski fotograf wygłosi referat zatytułowany "Światło w ciemności – św. Jan Paweł II". Teresa Wontor Cichy z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu przybliży wybrane sylwetki więźniów obozu zagłady, którzy byli światłami nadziei w ciemniej nocy okupacji. O ocalonym przez św. Maksymiliana Kolbego Franciszku Gajowniczku mówić będzie o. James McCurry OFMConv, prowincjał prowincji Matki Bożej Anielskiej, Ellicott City w USA. Uczestnicy obejrzeć mogą w podziemiach franciszkańskiej świątyni monumentalną wystawę prof. Mariana Kołodzieja o gehennie obozowej i niezwyciężonym św. Maksymilianie.