Światowe Dni Młodzieży mogą stać się szansą na zbudowanie w Krakowie i Polsce trwałej i atrakcyjnej oferty dla młodych pielgrzymów.  Niosą one ogromny potencjał duchowy, kulturowy, promocyjny i gospodarczy, ale potrzebny jest namysł nad tym, jak ten potencjał mądrze wykorzystać. Do wędrówki przez kraje, miasta i pokolenia zaprosił młodych – już ponad trzydzieści lat temu – św. Jan Paweł II, który był związany z Krakowem i Małopolską. Biorąc na siebie organizację ŚDM w Krakowie, podpisaliśmy się pod tym zaproszeniem w sensie dosłownym i wzięliśmy odpowiedzialność za jego realizację. To jest poważne zobowiązanie.
ŚDM jako takie nie potrzebują specjalnej promocji, gdyż od kilkudziesięciu lat przyciągają rzesze młodych pielgrzymów z różnych kontynentów. Stwierdził, że w pewnym sensie nie potrzebuje promocji także Kraków jako miasto, które ma swoje ważne miejsce na mapie miejsc pielgrzymkowych. Należy jednak się zastanowić nad ukierunkowaniem działań promocyjnych na ludzi młodych. Świadomość posiadania ogromnych skarbów historii, kultury i duchowości, i fakt, że przyciągają one pielgrzymów z kraju i zagranicy, może nas uśpić. Tymczasem Światowe Dni Młodych wyrywają z odrętwienia i budzą do twórczych poszukiwań i działania. Największą siłą promocyjną ŚDM są jego bowiem uczestnicy, którzy szukają przede wszystkim wspólnotowego doświadczenia wiary, które otwiera nowe perspektywy. Tę wspólnotę chcą tworzyć. Najważniejsze są więc międzyludzkie relacje: gościnność, uśmiech, pomoc mieszkańców. Młodzi wspominają ludzi, których poznali, od których doświadczyli życzliwości, bezinteresownej dobroci i radości. Dlatego zapraszamy w najbliższy piątek, 20. listopada w Parafii Sanok – Olchowce rozpocznie się Mszą św. o gody. 17.15 trzecie Spotkanie Młodzieży Sanockiej w ramach ŚDM w naszym mieście. Po Eucharystii w intencji Światowych Dni Młodzieży organizatorzy zapraszają na chwilę zamyślenia i radosnego śpiewu uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem. Adorację prowadzi Diakonia Światowych Dni Młodzieży.
 
Red.