Jest tradycją, że w naszym franciszkańskim Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia – Pani Ziemi Sanockiej z początkiem września modlimy się w intencji sportowców oraz tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób ze sportem i promowaniem pozytywnych jego wartości są związani. W niedzielę 6 września br. na godz. 15.00 zapraszamy więc sportowców różnych dyscyplin, działaczy, kibiców. Mszę św. odprawi i kazanie wygłosi Krajowy duszpasterz sportowców ks. Edward Pleń. Po mszy św. tradycyjnie odnowimy akt zawierzenia sportowców Matce Bożej Pocieszenia. Możemy jednak zadać pytanie czy taka inicjatywa jest potrzebna. Otóż doświadczenie uczy,że szczególnie dziś bardzo aktualną sprawą jest promocja zdrowego trybu życia, apele o etyczną rywalizację na światowych stadionach, bieżniach i halach sportowych oraz wychowywanie młodzieży poprzez sport do życia w poszanowaniu bliźnich. To niektóre wymiary sportowego zaangażowania Kościoła katolickiego w sport w szerokim tego słowa znaczeniu.Kościół jest instytucją żywą, która jest blisko ludzi. Zdaniem wielu biskupów, duszpasterzy i kapelanów sportowych, sport może być jednym ze współczesnych sposobów na osiąganie porozumienia między poróżnionymi narodami, państwami, a nawet Kościołami i wspólnotami wyznaniowymi. Sport wyrabia w człowieku cechy, które mogą się przekładać również na cnoty duchowe. Często dziś bywa tak, że trener sportowy to bardzo często ostatnia osoba, która uświadamia sobie, że powinna być dla dzieci i młodzieży również wychowawcą. Rola trenera – odpowiedzialnego dorosłego, który towarzyszy młodemu człowiekowi i pomaga mu kształtować charakter – może być olbrzymia, zwłaszcza, że w okresie dojrzewania młodzi odczuwają naturalną potrzebą autonomii i dystansu wobec rodziców. Wartości obecne w sporcie to wartości ludzkie pozwalają wyzwolić w sportowcu także wartości duchowe. Odwołując się do listów św. Pawła możemy zauważyć, że te wartości to głównie szacunek do samego siebie.