Pielgrzymowanie ma swoje wielowiekowe tradycje, w Europie pielgrzymowano zanim jeszcze powstały wielkie religie monoteistyczne. Podążano wówczas do miejsc, gdzie według wierzeń mieszkała Moc. Dzisiaj pielgrzymujemy do miejsc świętych, a pielgrzymowanie stało się znakiem szczególnym Nas, Polaków. Pielgrzymowanie, niezależnie od wybranej formy zawsze wiąże się z „wydatkiem energetycznym ", wydatkujemy swoje siły, znosimy trudy i niewygody ofiarując je zwykle w sobie wiadomej intencji. Jednak dla wielu najważniejszym elementem pielgrzymki jest odosobnienie. W tym czasie bowiem odrywamy się od codziennego życia, pozostawiamy swoje obowiązki, pracę, dom, rodzinę i zmierzamy do miejsca, które jest celem pielgrzymki. Ale może nie to miejsce jest w tym wszystkim najważniejsze. Pielgrzymując kształtujemy i wyostrzamy naszą wrażliwość, wzbogacamy się i dojrzewamy duchowo, a w pewien sposób przybliżamy się i prawie dotykamy SACRUM. Pielgrzymka to także zbiorowa lub indywidualna wędrówka mająca na celu oddanie czci Bogu oraz pozyskania łask w życiu doczesnym i przyszłym. Jest ona znakiem szczególnej obecności Boga, znakiem modlitwy, pokuty i wspólnoty. Każda pielgrzymka obejmuje trzy fazy: wyjście, drogę i dojście. Punkty wyjścia i dojścia są stałe i tworzą ramy przestrzeni pielgrzymkowej. Przestrzeń tę sakralizuje święty cel pielgrzymki, dlatego droga prowadząca do niego nabiera cech sakralnych, a jej pokonywanie staje się rytem. Pokonywanie drogi łączy się z przeżywaniem kolejnych doświadczeń religijnych, które pozwalają zrozumieć mieć istotę świętego celu. Pielgrzymka na Kalwarię Pacławską odbędzie się w dniach 11 – 15 sierpnia 2015 roku. Organizatorzy  pielgrzymki zwracają się z prośbą, aby osoby zainteresowane w  poniedziałek przyniosły swoje bagaże 10 sierpnia na godz. 10.00 pod budynek plebanii NSPJ w Sanoku.