Zebraniu pieniędzy na pomoc dla potrzebujących służy akcja „Chleb dobroci” prowadzona przed Świętami Wielkanocnymi. Ponad 30 tys. bochenków chleba będzie rozdanych wśród wiernych w zamian za dobrowolne datki. Niewielkie bochenki chleba na potrzeby akcji pochodzą z darowizn piekarzy. Oznaczono je logo Caritas i napisem „Chleb dobroci”. Inicjatywa nawiązuje do symboliki Wielkiego Czwartku i Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus dzielił się chlebem ze swoimi uczniami. „Chleb dobroci” rozprowadzany jest corocznie przed Świętami Wielkanocnymi od 2000 r. Większość wiernych zanosi te bochenki wraz z innymi pokarmami do poświęcenia w Wielką Sobotę i spożywa podczas wielkanocnego śniadania”.

„W ubiegłym roku dzięki hojności darczyńców rozprowadziliśmy ponad 33 tys. chlebków, zebraliśmy blisko 132 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na zakup paczek żywnościowych dla potrzebujących. To bardzo ważna akcja, dzięki której możemy wesprzeć naszych podopiecznych” – powiedział dyrektor Caritas ks. Wiesław Kosicki. Wierni najczęściej ofiarowują za bochenek chleba 5 zł, czasem więcej. Jedna złotówka z datków za każdy bochenek pozostaje w parafiach, które rozprowadzają chleb, a reszta trafia do archidiecezjalnej Caritas. Dochód z tegorocznej akcji także przeznaczony będzie na zakup żywności.

Red.