Światowe Dni Młodzieży mogą stać się szansą na zbudowanie w Krakowie i Polsce trwałej i atrakcyjnej oferty dla młodych pielgrzymów. Niosą one ogromny potencjał duchowy, kulturowy, promocyjny i gospodarczy, ale potrzebny jest namysł nad tym, jak ten potencjał mądrze wykorzystać. Do wędrówki przez kraje, miasta i pokolenia zaprosił młodych – już ponad trzydzieści lat temu – św. Jan Paweł II, który był związany z Krakowem i Małopolską. Biorąc na siebie organizację ŚDM w Krakowie, podpisaliśmy się pod tym zaproszeniem w sensie dosłownym i wzięliśmy odpowiedzialność za jego realizację. To jest poważne zobowiązanie. ŚDM jako takie nie potrzebują specjalnej promocji, gdyż od kilkudziesięciu lat przyciągają rzesze młodych pielgrzymów z różnych kontynentów. Stwierdził, że w pewnym sensie nie potrzebuje promocji także Kraków jako miasto, które ma swoje ważne miejsce na mapie miejsc pielgrzymkowych. Należy jednak się zastanowić nad ukierunkowaniem działań promocyjnych na ludzi młodych. Świadomość posiadania ogromnych skarbów historii, kultury i duchowości, i fakt, że przyciągają one pielgrzymów z kraju i zagranicy, może nas uśpić. Tymczasem Światowe Dni Młodych wyrywają z odrętwienia i budzą do twórczych poszukiwań i działania. Największą siłą promocyjną ŚDM są jego bowiem uczestnicy, którzy szukają przede wszystkim wspólnotowego doświadczenia wiary, które otwiera nowe perspektywy. Tę wspólnotę chcą tworzyć. Najważniejsze są więc międzyludzkie relacje: gościnność, uśmiech, pomoc mieszkańców. Młodzi wspominają ludzi, których poznali, od których doświadczyli życzliwości, bezinteresownej dobroci i radości. Dlatego zapraszamy w najbliższy piątek, 15 stycznia na Spotkanie Młodzieży Sanockiej w ramach ŚDM w naszym mieście. Spotkanie to odbędzie się w Parafii Chrystusa Króla. Wspomniane spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00 Mszą świętą. Po Eucharystii w intencji Światowych Dni Młodzieży organizatorzy zapraszają na 45 minutową chwilę zamyślenia i radosnego śpiewu uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem. Adorację prowadzi Diakonia Światowych Dni Młodzieży.Światowe Dni Młodzieży to święto wiary dla młodego pokolenia. Ale to także świąteczny, wyjątkowy czas dla nas wszystkich, zwłaszcza tu, gdzie odbywać się będą centralne wydarzenia tych Dni. Chcielibyśmy – by były one przez nas wspominane jako rewolucyjne, zdumiewająco piękne i owocne: w wymiarze osobistym i społecznym.

Modlitwa w intencji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

„Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Amen

Red.