Krakowscy franciszkanie mają nowego prowincjała. Został nim o. dr Marian Gołąb (l. 47). Wyboru dokonano podczas Kapituły prowincjalnej zwyczajnej w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k. Oświęcimia. O. Marian Gołąb urodził się 6 lipca 1968 r. w Sieniawie na Podkarpaciu (pow. przeworski). Do zakonu franciszkanów wstąpił po maturze w roku 1987. Śluby wieczyste złożył w 1992 r., a święcenia kapłańskie przyjął w 1994 r.  Po studiach filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie pracował we Wrocławiu. W 1995 r. został skierowany na studia specjalistyczne do Lublina. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim obronił doktorat z teologii duchowości w roku 2000. Doktorat został wydany drukiem pt. „Czy zakony są jeszcze Kościołowi potrzebne?”. Przez rok był socjuszem magistra nowicjatu krakowskich franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej, a od roku 2000 do 2004 r. – mistrzem nowicjatu. W roku 2004 został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Krakowie.

Z jego inicjatywy uczelnia przyjęła imię jej absolwenta i wykładowcy – św. Maksymiliana Marii Kolbego. O. Gołąb rektorem był do roku 2008. W tym czasie przewodniczył Konferencji Rektorów Seminariów Franciszkańskich afiliowanych do Papieskiej Akademii Teologicznej. Był również wykładowcą teologii duchowości, teologii życia konsekrowanego, historii duchowości, kierownictwa duchowego w seminariach duchownych w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz w Instytucie Studiów Franciszkańskich i Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie. Był promotorem prac magisterskich oraz autorem wielu artykułów z zakresu duchowości. W styczniu 2009 r. wyjechał na misje do Ugandy (Wschodnia Afryka). Pracował tam w Kakooge, w Matugga, a przez ostanie lata był kustoszem Sanktuarium Męczenników Ugandyjskich w Munyonyo. Przez dwie kadencje był delegatem prowincjalnym krakowskich franciszkanów w Ugandzie. Podczas zeszłorocznej wizyty apostolskiej papieża Franciszka w Ugandzie odpowiadał za przygotowanie wizyty Ojca Świętego w Sanktuarium w Munyonyo.

jms/Red.