Co roku, w Wielkim Poście próbujemy – zgodnie z Tradycją Kościoła – wracać do Drogi Krzyżowej, nabożeństwa, które pomaga nam zrozumieć, jak wiele znaczymy dla Boga, skoro Jego Syn jako pierwszy przeszedł tą drogą, wskazując zwycięstwo nad grzechem, złem i śmiercią. Już w najbliższy piątek 4 marca 2016 r., Franciszkańska Oaza z Sanoka zaprasza na drogę krzyżową dla młodzieży. Gdzie? – Kościół Franciszkanów w Sanoku. O której? – godz. 19.10. Czy warto? – przyjdź i sprawdź „twarzą w TWARZ”! Rozważając poszczególne stacje drogi krzyżowej połączymy refleksję z rozważaniem różnych sytuacji, w których ktoś z naszych współbraci cierpi a w nim sam Jezus Chrystus.

Przecież „co uczyniliście któremuś z moich braci najmniejszych, mnieście uczynili” (por. Mt 25, 40). Droga Krzyżowa to kilkanaście kaplic w Jerozolimie, obrazy i płaskorzeźby w naszych kościołach. Ale to również życie składające się z sytuacji, które przeżywamy. Co Wam podpowie wyobraźnia i sumienie? Co Wy zmienicie w swoim życiu, aby być bliżej Pana Jezusa?

Red.