Któż z nas nie doświadczył strapienia? Kto z nas nie cierpiał z powodu krzywdy, upokorzenia, poważnego zakłopotania, doznanej niesprawiedliwości, czy wreszcie smutku spowodowanego naturalnym biegiem życia z bolesnymi jego zdarzeniami (choroba, czy śmierć kogoś bliskiego)? Strapienie jest składnikiem naszego życia. Ważne jest jednak, abyśmy je, dzięki wierze obrócili na nasze dobro duchowe, aby ono umocniło naszą ufność do Boga, naszą więź z Bogiem, Tym, który nas pociesza w każdym utrapieniu naszym.…W całej Polsce dobrze znana jest pieśń maryjna „Gdy trwoga nas ogarnie”. Jest ona szczególnie ulubiona przez czcicieli Matki Bożej. Cala treść tej pieśni da się ująć słowami „Matko, wspomóż i pociesz nas”. Kościół od zawsze widział w osobie Maryi znak Bożej łaskawości.

Wyrazem tego jest starożytna antyfona maryjna „” Pod Twoja obronę”. W niej nazywamy Maryję naszą Pocieszycielką, Orędowniczką przed Bogiem… Bóg przychodzi nam z pomocą, przez ludzi pociesza w każdym naszym utrapieniu. Najpierw, przez Nią, najwspanialszą i najpełniejszą w zjednoczeniu z Bogiem, Matkę Zbawiciela. Maryja wspomaga nas w rozlicznych trudach życia. Wiemy dobrze, że życie jest niełatwe. Nieraz uginamy się pod jego brzemieniem. Nieraz jest tak trudno, że umęczeni ludzie bliscy są rozpaczy, że nie wiedzą, co mają począć z sobą. W takich doświadczeniach życiowych pamiętajmy, że nie jesteśmy sami, że jest z nami Bóg a także Jego i nasza Matka. Kościół wierzył w Jej wstawiennictwo, stąd zawsze polski lud szedł do Niej w trudnych momentach życia i nigdy się nie zawiódł. Zapewne każdy chowa w sercu wdzięczność wobec Matki Pocieszenia, ta wdzięczność winna się wyrażać w spłacaniu przez nas zaciągniętego długu. Pozwólmy Bogu, by posługiwał się nami niosąc pociechę strapionym. Stać nas przecież zawsze na życzliwy uśmiech, na dobre słowo, na różne drobne posługi wobec naszych bliźnich. Dobre życie polega na konsekwentnym, wiernym wypełnianiu drobnych obowiązków miłości wobec naszych bliźnich. Kto z nas nie chciałby usłyszeć od Pana: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” (Mt25,23). Niech okazją do osobistego dziękczynienia będzie nasze modlitewne dziękczynienie Bogu za dar kochającej Matki, którą czcimy w naszej franciszkańskiej świątyni w tytule Matki Bożej Pocieszenia Pani Ziemi Sanockiej. Zapraszamy więc naszych parafian, czcicieli Matki Bożej oraz sympatyków naszego sanktuarium na Uroczystą Odpustową Mszę świętą w sobotę 14 maja br. Kazania odpustowe tego dnia wygłosi o. dk Piotr Chmielowski przebywający na praktyce pastoralnej w naszej parafii. Świętujemy o godz. 6.30, 8.00, 9.00 oraz podczas uroczystej sumy odpustowej o godz. 18.00. Msza św. pół godziny wcześniej niż zwykle, a po Mszy świetej odnowimy Akt Zawierzenia parafii i naszych rodzin Matce Bożej Pocieszenia.

Red.