1. Zgodnie z zachętą naszego Ordynariusza do skorzystania z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w kościele we Mszy Świętej, zachęcamy aby na Eucharystię zarówno niedzielną, jak i w tygodniu przychodziły szczególnie osoby, które zamówiły intencje Mszy św. Będziemy restrykcyjne przestrzegać prawa państwowego ograniczające zgromadzenia do 50 osób. Dlatego kierujemy prośbę do naszych parafian, sympatyków i przyjaciół, aby pozostać w domach i poprzez media uczestniczyć w Eucharystii. Niech nasze domy staną się w tym czasie najważniejszymi i najaktywniejszymi świątyniami. Jest to wyraz miłość do ludzi i odpowiedzialność za siebie i drugich.
  2. Podczas udziału w Eucharystii można przyjąć Komunię św. na dwa sposoby. Do ust, jak i na rękę. Najpierw podchodzą do kapłana osoby, które przyjmują Komunię św. na rękę, rozkładają ręce i krzyżują je przed kapłanem, prawą dłoń pod lewą. Następnie prawą dłonią przenoszą Komunię do swoich ust. Osoby przyjmujące Komunię św. do ust, starają się przyjmować Ciało Pańskie bez zbędnych ruchów głową, tak aby nie doszło do dotyku z dłońmi kapłana. Zachowajmy wszyscy daleko idącą ostrożność.
  3. Informujemy, że Sakrament Pokuty sprawujemy podczas każdej Mszy św. zarówno w niedziele jak i w dni powszednie. Wprowadzamy również dodatkowy czas indywidualnej spowiedzi. Od poniedziałku do piątku będziemy dyżurować w konfesjonale od godz. 16.00 – 19.00. W tym czasie będzie też możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w naszym kościele. Zapraszamy do skorzystania z Sakramentu Pokuty i nieodkładania go na ostatnie dni przed świętami. Nie będzie zorganizowanej przedświątecznej spowiedzi zbiorowej.
  4. Istnieje też możliwość indywidualnego umówienia się z kapłanem poza wyznaczonym czasem, na spowiedź lub rozmowę duchową. Należy wcześniej zgłosić taką potrzebę.
  5. Poprzez transmisje internetowe oraz sygnał telewizyjny zapraszamy na codzienny różaniec o godz. 20.30, w którym prosimy o ustanie epidemii i łączymy się we wspólnej modlitwie z Kościołem w Polsce.
  6. Odwołane zostają wszystkie nabożeństwa w kościele łącznie z gorzkimi żalami oraz drogami krzyżowymi.
  7. Kancelaria parafialna będzie nieczynna do odwołania. Załatwiamy jedynie sprawy związane z pogrzebem.
  8. Informujemy, że w ciągu dnia kościół będzie otwarty na możliwość indywidualnej modlitwy wiernych.
  9. Istnieje możliwość przyjazdu kapłana z posługą do mieszkań i domów osób chorych oraz osób zdrowych, ale potrzebujących posługi sakramentalnej: Komunii Św., Sakramentu Pokuty oraz Namaszczenia Chorych. Taką wizytę należy wcześniej zamówić.
  10. Polećmy się opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele broń nas w walce…