PONIEDZIAŁEK – 5  październik  2020 r.

 

6.30 – Dziękczynna z prośbą o Boże błog. Dla rodziny Jurczaków

8.00 – Za + Joannę Pasińską int. od Alicji Szewczyk

9.00 – Za + Emilię Sierota(greg.5/30)

18.30 – 1.W int. Róży Różańcowej MB Fatimskiej o opiekę i potrzebne łaski dla Członkiń

2.Za + Bożenę Hydzik(greg.5/30)

3.Za + Małgorzatę Kielar int. od męża i synów

4.Za + Franciszka Mąka

 

 

WTOREK – 6  październik    2020 r.   

 

6.30 – Za + Annę Sokołowską int. od Dyrekcji i pracowników Muzeum Historycznego w Sanoku

8.00 – 1.Dziękczynna za ocalenie wnuka od wypadku

2.Za + Bożenę Hydzik(greg.6/30)

9.00 – Za + Małgorzatę o radość życia wiecznego int. od Rodziców, brata i męża

18.30 – 1.Dziękczynna z prośbą o Boże błog. Dla Zofii i Emila w 30 rocz. ślubu

2.Za + Emilię Sierota(greg.6/30)

3.Za + Andrzeja Radeckiego

 

 

ŚRODA – 7  październik  2020 r.

 

6.30 – Za + Emilię Sierota(greg.7/30)

8.00 – Za + Bożenę Hydzik(greg.7/30)

9.00 – 1.W intencji Czcicieli MB Pocieszenia

2.Za ++ rodziców; Mieczysława i Danielę Toczek

18.00 – 1.W intencji Czcicieli MB Pocieszenia

2.Za + Zofię Biega w 6 rocz. śmierci int. od córki z mężem

3.Za + Tomasza Kulpińskiego int. od

Wspólnoty Odnowy w Duchu Św.

                  

 

CZWARTEK –  8   październik    2020 r.

 

6.30 – Za + Bożenę Hydzik(greg.8/30)

8.00 – 1.Za + Emilię Sierota(greg.8/30)

2.Za + Eugeniusza Pietrzkiewicz int. od koleżanek z Banku PKO SA II Oddział

9.00 – Za + Piotra Sidora w 4 rocz. śmierci

18.30 – 1.Za + Józefę Kielar

2.Za + Joannę Pasińską int. od Alicji Szewczyk

3.Za ++ Marię w 3 rocz. śmierci i Edwarda Bąbaś

 

 

PIĄTEK – 9   październik    2020 r.

 

6.30 – Za + Bożenę Hydzik(greg.9/30)

8.00 – Za + Jana Statkiewicz

9.00 – Za + Emilię Sierota(greg.9/30)

18.30 – 1.Za + Marię w 18 rocz. śmierci

2.Za + Annę Tomaszewską int. od wnuczki z mężem i prawnuków

3.Za + Kazimierę Haduch

4.Za ++ Teresę i Tadeusza

 

 

SOBOTA – 10   październik  2020 r.

 

6.30 – Za + Bożenę Hydzik(greg.10/30)

8.00 – Za + Jana Statkiewicz int. od Michaliny Burantowskiej z rodziną

9.00 – 1.Za + Wiktorię Rodzoń int. od  sąsiadów z klatki

2.Za ++ Celestynę i Jana

18.30 – 1.Za + Emilię Sierota(greg.10/30)

2.Za ++ Katarzynę, Jana, Zdzisława i Bronisława Jakima

3.Za + Stefanię w 2 rocz. śmierci

 

 

 

XXVIII   NIEDZIELA ZWYKŁA  –   11  październik  2020 r.

                 

6.45 – Za ++ Stanisława, Marię i Stanisława

8.00 – Za + Emilię Sierota(greg.11/30)

9.15 – Za + syna Mariusza w 3 rocz. śmierci int. od rodziców

10.30 – W intencji Parafian

12.00 – Za + Stanisława Wróbel w 8 rocz. śmierci

15.00 – Za ++ Annę, Karola, Mieczysławę i Jana Czaprów

19.00 – 1. Za + Bożenę Hydzik(greg.11/30)

2.Za + Marię Lewek w 3 rocz. śmierci