W tym roku w dzień wigilii zapraszamy Wiernych na jedną z dwóch Pasterek:

22.00 – dedykowana rodzinom z dziećmi

24.00 – dla pozostałych wiernych